Hút bể phốt Chàng Sơn

Đảm bảo xử lý sự cố vệ sinh môi trường cho gia đình, doanh nghiệp, cơ quan, trường học, cơ sở y tế tại Chàng Sơn trong nhiều năm qua. Công ty môi trường đô thị URENTECH tiếp nhận và xử lý các yêu cầu liên quan đến: hút bùn, hút chất thải, xử lý bể bioga khu chăn nuôi, xử lý bể phốt nhà xưởng, khu chế xuất…

HÚT BỂ PHỐT – THÔNG TẮC CỐNG – DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

TỔNG ĐÀI: 0988.282.335 HOTLINE: 0988.282.335

 • Hút bể phốt tại phố Chàng Sơn
 • Hút bể phốt tại khu công nghiệp Chàng Sơn
 • Xử lý sự cố bể phốt, công trình phụ, nhà xưởng, khu chăn nuôi tại các thôn, đội, xóm tại xã Chàng Sơn

thong tac cong

Hút bể phốt Chàng Sơn

 

Dịch vụ hút bể phốt đáp ứng nhu cầu xử lý vệ sinh định kỳ hoặc do sự cố bất thường liên quan đến công suất sử dụng của bể phốt (đặc biệt là khu vực nhà hàng khách sạn, các khu giải trí, vui chơi, cơ quan, doanh nghiệp lớn)

Xe hút bể phốt chất lượng cao, sử dụng công nghệ hút bể phốt cao áp, khả năng đẩy hút với áp lực khí lớn. Đảm bảo bể phốt được thổi hút sạch, đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.

Hút bể phốt theo định kỳ đầy đủ hợp đồng hóa đơn và các tiện ích vệ sinh kèm theo cho biệt thự, hộ gia đình, chung cư lớn, khu đô thị.

Bảo trì và vệ sinh, sửa chữa bể phốt theo định kỳ. Đây là điều đặc biệt cần thiết với các đơn vị lớn, cần sự liên tục đảm bảo hiệu suất sinh hoạt và kinh doanh, sản xuất.

hut be phot chang son

CÁC KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI CHÀNG SƠN

 • Thông cống nghẹt khu vực 3 A Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống nghẹt tại 275 X Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt khu vực 101 R Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh tại 190 C KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút phân bùn bể phốt khu vực 287 W Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi khu vực 140 N Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống nghẹt tại 72 D Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  ở 293 A Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý chất thải sinh hoạt tại 36 R KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể phốt tại 163 G Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc không đục phá khu vực 260 N Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi tại 56 K Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý chất thải sinh hoạt khu vực 215 E Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt khu vực 193 S Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  tại 74 V Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh ở 174 D KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý bể phốt đầy tràn ở 76 H Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống nghẹt tại 235 E Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt tại 280 E Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý bể phốt đầy tràn ở 177 I Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý chất thải sinh hoạt khu vực 11 T Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý chất thải sinh hoạt tại 209 T Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt ở 162 V Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh tại 73 O Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể phốt ở 17 F Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý bể phốt đầy tràn ở 279 Z Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống nghẹt tại 130 O Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc không đục phá tại 197 M Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể bioga tại 189 Y Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt khu vực 214 W Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể bioga ở 108 Y Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể bioga ở 6 P Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút phân bùn bể phốt ở 148 A Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh khu vực 185 W Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc không đục phá khu vực 248 R Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh tại 248 U Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi ở 105 Q KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút phân bùn bể phốt tại 172 F Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể phốt tại 122 N KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt ở 258 I Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  tại 135 D KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  khu vực 291 R Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc không đục phá tại 168 Q Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi khu vực 74 R KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể phốt tại 320 K Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý bể phốt đầy tràn ở 18 X KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút phân bùn bể phốt khu vực 33 R Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  khu vực 266 D KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  khu vực 74 T Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý chất thải sinh hoạt khu vực 158 A Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  ở 320 Y Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý chất thải sinh hoạt khu vực 38 O Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  ở 212 G Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút phân bùn bể phốt tại 199 Q Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống ở 108 T KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc không đục phá tại 286 O Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi tại 224 Q Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  khu vực 223 B Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút phân bùn bể phốt tại 257 X Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống khu vực 295 V KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt tại 146 H Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống tại 241 T KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút phân bùn bể phốt ở 131 Z Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh khu vực 97 Y Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt ở 235 W Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể bioga tại 135 G KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh ở 238 P Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống tại 290 R Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt khu vực 136 I Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống khu vực 213 S Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh tại 174 V KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý bể phốt đầy tràn ở 193 V Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi ở 128 A Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống nghẹt tại 69 N Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt ở 236 W Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc không đục phá khu vực 52 E Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống khu vực 95 K KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý chất thải sinh hoạt ở 81 Y KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt tại 59 A Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi khu vực 142 F KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý bể phốt đầy tràn khu vực 84 G KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi ở 204 A Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi tại 106 X Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  ở 94 E Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh tại 200 K Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc không đục phá tại 216 M Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý chất thải sinh hoạt ở 44 A Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống khu vực 171 D Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút phân bùn bể phốt khu vực 233 Z Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  khu vực 275 Q Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh ở 156 R Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý bể phốt đầy tràn ở 240 B KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể bioga ở 171 M Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống khu vực 246 C Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt ở 29 K Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý chất thải sinh hoạt khu vực 245 B Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống tại 30 R Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống nghẹt khu vực 28 O Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống tại 228 W Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý bể phốt đầy tràn ở 292 K Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Rút hầm cầu nhanh khu vực 259 S Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý mùi hôi tại 115 Y Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc cống ở 71 N KCN Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống tắc nghẹt khu vực 73 W Tai Cối, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông tắc không đục phá tại 244 I Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Thông cống nghẹt ở 147 R Làng nghề Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Xử lý bể phốt đầy tràn khu vực 241 H Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể tắc ứ  ở 163 D Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335
 • Hút bể bioga khu vực 217 K Chợ Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Điện thoại: 0988.282.335

HÚT BỂ PHỐT – THÔNG TẮC CỐNG – DỊCH VỤ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ

TỔNG ĐÀI: 0988.282.335 HOTLINE: 0988.282.335

Viết một bình luận

GỌI: 0988.282.335